跳至內容

Gié-tiàng-chiă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Gié-tiàng-chiă

Gié-tiàng-chiă (計程車) iâ hô̤ lā̤ chók-cŭ-chiă (出租車), dék-sê̤ṳ (的士), sê siŏh cṳ̄ng áng giàng gì diô huông gâe̤ng gê̤ṳng siŭ-hié gì chiă, ék-buăng sê ké-chiă.

Hī siŏh-cṳ̄ng nâung-nâung gì, nâ ô săng-ciáh ôi-ôi gì dék-sê̤ṳ, iâ hô̤ lā̤ gă-săk-giāng (虼𧑎囝) [1].

Chăng-kō̤ ùng-hióng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 福州方言詞典. 福建人民出版社. 1994-10. 97.