Gié-tiàng-chiă

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Gié-tiàng-chiă

Gié-tiàng-chiă (計程車) iâ hô̤ lā̤ chók-cŭ-chiă (出租車), sê siŏh cṳ̄ng áng giàng gì diô huông gâe̤ng gê̤ṳng siŭ-hié gì chiă, ék-buăng sê ké-chiă.