跳至內容

Gióng-ùng Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Gióng-ùng Huòng-dá̤

Gióng-ùng Huòng-dá̤ (建文皇帝, 1377 nièng 12 nguŏk 5 hô̤ – ?  ), miàng Ciŏ Ṳ̄ng-ông (朱允炆), sê Mìng-dièu gì dâ̤ 2 ciáh huòng-dá̤, 1398 nièng gáu 1402 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Gióng-ùng, gó-chṳ̄ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Gióng-ùng Huòng-dá̤ (建文皇帝). Ĭ sê Ciŏ Nguòng-ciŏng gì sŏng.

1402 nièng, ĭ gì gă-gă Ciŏ Lâ̤ chuâng-ôi, páh gáu Nàng-gĭng, ĭ nè̤ng biéng mò̤-dó̤i-tō̤ kó̤.