跳至內容

Gióng-nìng Lò̤-mā-cê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kĕk Gióng-nìng Lò̤-mā-cê siā gì «Séng-gĭng»

Gióng-nìng-hū tū-kiŏng Lò̤-mā-cê (建寧府土腔羅馬字, Mìng-báe̤k-ngṳ̄: Gṳ̿ing-nǎing-hǔ Gâ̤ Tǔ-kióng Lô̤-mǎ-cī), iâ hô̤ lā̤ Gióng-nìng Lò̤-mā-cê, Gióng-ciŭ Lò̤-mā-cê hĕ̤k-ciā Gióng-ĕu-uâ Lò̤-mā-cê, sê să̤-huŏng diòng-gáu-sê̤ṳ tá̤ Mìng-báe̤k-ngṳ̄ Gióng-ĕu-uâ siék-gié gì siŏh cṳ̄ng Gáu-huôi Lò̤-mā-cê.