Mìng-báe̤k-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Mìng-báe̤k-ngṳ̄
Mâing-bă̤-ngṳ̌/閩北語
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók Hók-gióng Nàng-bìng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
chă-bók-dŏ̤ 1000 uâng
ngṳ̄-hiê
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Mìng-ngṳ̄-ciĕ
      • Mìng-báe̤k-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
Gióng-ciŭ Lò̤-mā-cê
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
mò̤
Guāng-lī gĭ-gáiu mò̤
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 mnp
Mìng-báe̤k-ngṳ̄ sāi gì dê-huŏng (è̤ng-sáik)

Mìng-báe̤k-ngṳ̄ (閩北語, Mâing-bă̤-ngṳ̌), sê duâi-buô-hông Nàng-bìng nè̤ng gì mū-ngṳ̄, găk Mìng-báe̤k duâi buô-hông dê-kṳ̆ dŭ sê gōng ciā uâ gì. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng Mìng-báe̤k-ngṳ̄ gì dŭ-liāng ô 1 chiĕng uâng.

Huŏng-ngiòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Mìng-báe̤k-ngṳ̄ ô 2 ciáh huŏng-ngiòng piéng-kṳ̆: