Séng-gĭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Ĭng-ùngSéng-gĭng

Séng-gĭng (聖經, Ĭng-ngṳ̄: Bible, Lá-dĭng-ngṳ̄: Biblia, Gū Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Βίβλος, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: ביבליה) sê Iù-tái-gáu gâe̤ng Ià-sŭ-gáucŭng-gáu gĭng-diēng, bău-guák Gô-iók Séng-gĭng lièng Sĭng-iók Séng-gĭng. Gô-iók cêu sê Iù-tái-gáu gì Hĭ-báik-lài Séng-gĭng, Sĭng-iók sê gé-lṳ̆k Ià-sŭ-gĭ-dók gâe̤ng ĭ dù-dâ̤ sū gōng gì uâ lièng sū có̤ gì dâi-gié.

Hók-ciŭ-uâ Séng-gĭng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Bàng-uâ-cê Séng-gĭng gì tàu hiĕk

19 sié-gī hâiu buáng hiăh, Ĭng gáuk puái gáu-huôi hióng Dṳ̆ng-guók puái-kiēng diòng-gáu-sê̤ṳ. Ôi-lāu huăng-biêng diòng gáu, lì-gáu Hók-ciŭ gì să̤-huŏng diòng-gáu-sê̤ṳ nêng-cĭng hŏk-sĭk Hók-ciŭ-uâ bêng ciŏng Séng-gĭng huăng-ĭk siàng Hók-ciŭ-uâ tū-kiŏng bēng-buōng. Duâi-buô-hông chók-bēng-ŭk sê sāi Bàng-uâ-cê éng gì. Bī-gáu chók-miàng gì sê "Dâi-ĭng lièng Nguôi-guók Séng-cṳ̆ Huôi" (British and Foreign Bible Society) găk 1905 nièng chók-bēng gì Sĭng-iók Séng-gĭng; 3 nièng hâiu gié-sṳ̆k chók-bēng Gô-iók Séng-gĭng.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-dāu Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]