跳至內容

Giăng 4

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Giăng 4 sê cī găk Háng-cê Ùng-huá-kuŏng guók-gă gì ùng-huá diē-sié â̤ giăng só-cê „4“. Găk Háng-cê Ùng-huá-kuŏng guók-gă, „4“ gì tĕ̤k-ĭng cĭng chiông .

Găk Hók-ciŭ-uâ diē-sié, „4“ tĕ̤k có̤ „Guăng-ṳ̀ cī bĭh ĭng-bìng ùng-giông “, lièng-tĕ̤k gì sèng-âu gâe̤ng „sī“ gì ĭng cĭng chiông.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]