GitHub

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
GitHub

GitHub sê siŏh ciáh tŭng-guó git céng-hèng bēng-buōng kóng-ciéniōng-giông nguòng-dâi-mā táuk-guăng hók-ô bìng-dài.

Nguôi-buô lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]