Guó-dô sì-gĭ cūng lô-siáng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Guó-dô Sì-gĭ Cūng Lô-siáng (過渡時期總路線), sê 1953 nièng 6 nguŏk 15 hô̤ Dṳ̆ng-gê̤ṳng Dṳ̆ng-iŏng Céng-dê Guŏh (中共中央政治局) tì-chók gì, 1954 nièng 2 nguŏk Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Dâ̤ Chék Ché̤ṳ Ciòng-guók Dâi-biēu Dâi-huôi Sé̤ṳ-dṳ̆ng-ciòng-huôi (中國共產黨第七次全國代表大會四中全會) ciáng-sék tŭng-guó gì, cī-dô̤ ciòng Dṳ̆ng-guók (中國) ìng-mìng ciòng-miêng kăi-sṳ̄ iù Sĭng Mìng-ciō Ciō-ngiê (新民主主義) hióng Siâ-huôi Ciō-ngiê (社會主義) guó-dô gì gĭ-buōng gŏng-līng gâe̤ng hiê-liĕk céng-cháik.