Guóh Báik-hṳ̀ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Guóh Báik-hṳ̀ng

Guóh Báik-hṳ̀ng (郭伯雄, 1942 nièng 7 nguŏk –  ), Siēng-să̤ Hièng-iòng nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh céng-dê ìng-ŭk. Ĭ diŏh 2003 nièng gáu 2013 nièng sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Dṳ̆ng-iŏng Gŭng-sê̤ṳ Ūi-uòng-huôi gì hó-ciō-sĭk.

Ĭ gì giāng Guóh Céng-gáung (郭正鋼) sê Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Ciék-gŏng-sēng gì gŭng-kṳ̆ hó-céng-ūi (軍區副政委). 2015 nièng 2 nguŏk, siĕk-hièng (涉嫌) ùi-gī huâng-cô̤i (違紀犯罪), ké̤ṳk gŭng-sê̤ṳ giēng-că gĭ-guăng lĭk-áng diêu-că (立案調查).