Guók-dáe̤ng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Guók-dáe̤ng
Guók-dáe̤ng (蟈蝀)
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Animalia
muòng: Chordata
gŏng: Amphibia
mŭk: Anura
kuŏ: Ranidae
sṳ̆k: Quasipaa
cṳ̄ng: Guók-dáe̤ng Q. spinosa
Hŏk-miàng
Quasipaa spinosa
(David, 1875)
ê-miàng
  • Paa spinosa (David, 1875)
  • Rana latrans David, 1872

Guók-dáe̤ng (蟈蝀 hĕ̤k 谷凍), sê siŏh cṳ̄ng liōng-chă̤-gŏng uă-kuŏ dông-ŭk. Guók-dáe̤ng dòng â̤ dăk-gáu 20 liè-mī, dâe̤ng 200 gáu 350 káik, âu-piăng chăng hŭi sáik, giéu-siăng iā duâi, găh Dṳ̆ng-guók nàng-huŏng gâe̤ng Dĕ̤ng-nàng-ā săng-kṳ̆ gì kă̤-cūi hĕ̤k-chiā dâe̤ng-dâe̤ng dâi-dŏng dŭ ô, nĭk-dŏng hiŭ-sék, màng-buŏ chók-lì uăk-dông, â̤ siăh tè̤ng. Găh Hók-ciŭ, guók-dáe̤ng ké̤ṳk nè̤ng dáung siŏh cṳ̄ng cṳ̆-buō gì nó̤h lì siăh.