Guăng-ĭng

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Guăng-ĭng

Guăng-sié-ĭng Bù-sák(觀世音菩薩, Huáng-ngṳ̄: अवलोकितेश्वर), iâ hô̤ lā̤ Guăng-ĭng(觀音), sê Hŭk-gáu diē-sié gì Bù-sák cĭ ék.

Guăng-ĭng sê Háng-diòng Hŭk-gáu diē-sié có̤i chók-miàng gì siŏh ôi bù-sák. Diŏh Câung-diòng Hŭk-gáu diē-sié, Guăng-ĭng Bù-sák gì dê-ôi iâ sê dĕk-biék dâe̤ng-iéu. Dăk-lâi Lā-mà cêu sê ĭ gì huá-sĭng.