跳至內容

Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
(Iù Guăng-uâ dêng-hióng lì gì)
Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ
漢語官話/汉语官话
Huák-nguòng guók Dṳ̆ng-guók
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Dṳ̆ng-guók gì dṳ̆ng-nguòng, dĕ̤ng-báe̤k, să̤-báe̤k gâe̤ng să̤-nàng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
9.6 é
ngṳ̄-hiê
Háng-cáung-ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
    • Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ
ùng-cê hiê-tūng Háng-cê
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-1 zh
ISO 639-2 chi (B)
zho (T)
ISO 639-3 cmn
Kĕk Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ có̤ mū-ngṳ̄ gì dê-huŏng.

Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ (漢語官話), iâ hô̤ lā̤ Guăng-uâ (官話), găk Dṳ̆ng-guók nàng-huŏng iâ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Báe̤k-huŏng-uâ (北方話), sê Háng-ngṳ̄-cŭk diē-sié gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Dṳ̆ng-guók dṳ̆ng-nguòng, dĕ̤ng-báe̤k să̤-báe̤k gâe̤ng să̤-nàng gì nè̤ng dŭ sê kĕk ciā ngṳ̄-ngiòng có̤ mū-ngṳ̄. Guăng-uâ iâ sê Háng-cŭk diē-sié sāi gì nè̤ng có̤i sâ̤ gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, dŭ-liāng ô 9.6 é. Pū-tŭng-uâ sê Guăng-uâ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-ngiòng.

Wikipedia
Wikipedia
Wikipedia ô cī cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng gì bēng-buōng:
Háng-ngṳ̄ Guăng-uâ Wikipedia