Háng-ngṳ̄-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Háng-ngṳ̄-cŭk
Dê-lī
hŭng-buó
 Dṳ̆ng-guók
 Hiŏng-gē̤ng
 Ó̤-muòng
 Dài-uăng
 Sĭng-gă-pŏ̤
 Mā-lài-să̤-ā
Ngṳ̄-hiê hŭng-lôi Háng-Câung ngṳ̄-hiê
  • Háng-ngṳ̄-cŭk
Cū-ngṳ̄ Nguòng-sṳ̄ Háng-ngṳ̄
Hŭng-ciĕ
ISO 639-5 zhx
Glottolog sini1245  (Sinitic)
macr1275  (Macro-Bai)

Háng-ngṳ̄-cŭk (漢語族) sê Háng-Câung ngṳ̄-hiê â-dā̤ gì siŏh ciáh ngṳ̄-cŭk, sāi gì dê-huŏng ciō-iéu diŏh Dĕ̤ng-ā.

Ô gì ngṳ̄-ngiòng hŏk-ciā nêng-ùi Háng-ngṳ̄-cŭk â-dā̤ ô Guăng-uâ, Gáng-ngṳ̄, Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄, Mìng-nàng-ngṳ̄, Mìng-báe̤k-ngṳ̄, Mìng-dṳ̆ng-ngṳ̄, Buò-siĕng-ngṳ̄, Siêu-ciŏng-ngṳ̄, Káh-gă-ngṳ̄, Uŏk-ngṳ̄, Ngù-ngṳ̄, Siŏng-ngṳ̄, Céng-ngṳ̄, Hŭi-ngṳ̄ gâe̤ng Guōng-să̤ Bàng-uâ dēng dēng gì ngṳ̄-ngiòng; gó ô gì hŏk-ciā nêng-ùi ĭ â-dā̤ nâ ô Háng-ngṳ̄ siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng.