跳至內容

Hók-dièng-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-dièng-kṳ̆
—  Kṳ̆  —
福田區

Hók-dièng-kṳ̆ găk Chĭng-dáung gì ôi-dé gì ôi-dé
Hók-dièng-kṳ̆ găk Chĭng-dáung gì ôi-dé gì ôi-dé
Hók-dièng-kṳ̆ găk Chĭng-dáung gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Sēng Guōng-dĕ̤ng (廣東)
Chê Chĭng-dáung (深圳)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 78.66 km2
Ìng-kēu (2018)
 - Dŭ-liāng 1,633,700 nè̤ng
Uōng-câng www.szft.gov.cn

Hók-dièng-kṳ̆ (福田區), sê Guōng-dĕ̤ng-sēng Chĭng-dáung-chê gì siŏh ciáh Kṳ̆(區)[1].

Lĭk-sṳ̄ (歷史)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 福田區. 深圳市史志辦公室. [2014-05-03]. (nguòng-sṳ̄ nô̤i-ṳ̀ng còng-dŏng diŏh 2020-11-05).  已經忽略未知參數|dead-url= (幫助)

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Hók-dièng-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.