Hók-gióng Nùng-lìng Dâi-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hók-gióng Nùng-lìng Dâi-hŏk
福建農林大學
Fujian Agriculture and Forestry University.JPG
Sìng-lĭk Sì-găng 1936 nièng
Gāng-chĭng Nùng-dâi
Hŏk-hâiu Dê-cī Dṳ̆ng-guók Hók-ciŭ

Hók-gióng Nùng-lìng Dâi-hŏk (福建農林大學) sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh dâi-hŏk, găk Hók-gióng gì siū-hū Hók-ciŭ.

Hâu-gŏ̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

«Hók-gióng Nùng-lìng Dâi-hŏk Hâu-gŏ̤» (福建農林大學校歌) găk 1940 nièng cháung-cáuk, iâ cêu sê «Hók-gióng Sēng-lĭk Nùng-hŏk-iêng Iêng-gŏ̤» (福建省立農學院院歌). Gŏ̤-sṳ̀ sê:

農爲邦本, 訓自先賢,

中華立國五千年.

授民時, 盡地力,

深耕易耨古相沿.

功宏耕戰, 政以爲先,

吾閩屹立東海緣.

果樹遍野, 禾黍連阡,

勖哉我同學, 科學宜精研.

拓經界, 均地權, 報國效殖邊,

農工並進, 服膺拳拳.

Sāi Lò̤-mā-cê siā cêu sê:

Nùng ùi băng-buōng, hóng cê̤ṳ siĕng-hièng,

Dṳ̆ng-huà lĭk guók ngū chiĕng nièng.

Sêu mìng sì, cêng dê-lĭk,

chĭng gĕng ĭk iŭ gū siōng iòng.

Gŭng hèng gĕng-ciéng, céng ī ùi sĕng,

ngù Mìng ngék-lĭk dǔng-hāi iòng.

Guō-sê̤ṳ piéng iā, huò-sṳ̄ lièng chiĕng,

hé̤ṳk căi ngō dùng-hŏk, kuŏ-hŏk ngì cĭng-ngiēng.

Táuk gĭng-gái, gĭng dê-guòng, bó̤-guók hâu sĭk-biĕng,

nùng-gĕ̤ng bêng céng, hók-ĭng gùng-gùng.