跳至內容

Hù Cé-mìng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hù Cé-mìng

Hù Cé-mìng (Uŏk-nàng-ngṳ̄: Hồ Chí Minh/胡志明, 1890 n. 5 ng. 19 h. - 1969 n. 9 ng. 2 h.) sê Uŏk-nàng Gê̤ṳng-sāng-dōng gâe̤ng Uŏk-nàng Mìng-ciō Gê̤ṳng-huò-guók (Báe̤k Uŏk) gì siŏh ciáh liāng-dô̤-ìng.