跳至內容

Hāi-chĕk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hāi-chĕk (海賊) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng diŏh hāi lā̤ chiōng-giék bék-nè̤ng cài-sāng gì nè̤ng. Diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié, iâ â̤ sāi „hāi-chĕk“ lì bī-ê̤ṳ ngài nè̤ng.[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu

[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]
  1. 李如龍. 福州方言詞典. 1994. 129.