Hāi-chĕk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Hāi-chĕk (海賊) sê siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng diŏh hāi lā̤ chiōng-giék bék-nè̤ng cài-sāng gì nè̤ng. Diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié, iâ â̤ sāi „hāi-chĕk“ lì bī-ê̤ṳ ngài nè̤ng.