Hĭng-sŏng Dâi-iêng-gŭng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hĭng-sŏng Dâi-iêng-gŭng

Hĭng-sŏng Dâi-iêng-gŭng (Hàng-guók-ngṳ̄: 흥선대원군, 興宣大院君, 1820 nièng  – 1898 nièng ) miàng Yi Ha-eung (이하응, 李昰應), sê Dièu-siēng Uòng-dièu gì siŏh ciáh céng-dê-gă. Ĭ sê Dièu-siēng Gŏ̤-cŭng gì nòng-bâ.