Hŏk-hâu

Lài-nguòng: Wikipedia
Tiéu gáu: īng-dô̤, sìng-tō̤
Hŏk-hâu

Hŏk-hâu (學校) sê ô ék-dêng tiàng-sê̤ṳ, ô ék-dêng diòng-sū gâe̤ng sì-găng lì ciŏng-muòng gá nè̤ng dĭ-sék gì dê-huŏng. Hŏk-hâu â̤ dé̤ṳng buŏng sé cṳ̄ng: éu-dê-huòng, siēu-hŏk, dṳ̆ng-hŏk, dâi-hŏk.