Hŏk-hâu

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Hŏk-hâu

Hŏk-hâu (學校), bók hô̤ lā̤ hŏk-dòng, sê ô ék-dêng tiàng-sê̤ṳ, ô ék-dêng diòng-sū gâe̤ng sì-găng lì ciŏng-muòng gá nè̤ng dĭ-sék gì dê-huŏng. Hŏk-hâu â̤ dé̤ṳng buŏng sé cṳ̄ng: éu-dê-huòng, siēu-hŏk, dṳ̆ng-hŏk, dâi-hŏk.