Hŏng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Hŏng(煙 hĕ̤k-ciā 熏) kō̤-nèng sê:

  1. Hŏng-giāng(煙囝), gĭng-dáng Hók-ciŭ-uâ diē-sié gì „hŏng“ ék-buăng cī cuòi.
  2. Dâi-hŏng(大煙), cêu sê Ă-piéng.


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.