跳至內容

Hŏng-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Hŏng-giāng

Hŏng-giāng (煙囝) iâ hô̤ lā̤ cāi-hŏng (紙煙), sê siŏh cṳ̄ng hŏng-chō̤ cié-pīng. Hŏng-giāng kĕk có̤ dă gì hŏng-chō̤ siók siàng sĭ-sĭ, guóng diŏh cāi diē-sié. Siăh hŏng gì sèng-âu, siŏh tàu kĕk huōi lā̤ dò̤ dók lâ, lêng-ngôi siŏh tàu tū chói diē-sié kó̤ ngék.

Hŏng-giāng diē-sié ô nà̤-gū-dĭng, kák sèu siăh hŏng dó̤i nè̤ng sĭng-dā̤ mâ̤ hō̤.