Ă-piéng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ă-piéng

Ă-piéng (阿片, 鴉片) sê siŏh cṳ̄ng cĭng-sìng iŏh, sê kék ĕng-sé̤ṳk có̤ gì. Găk ĭ-hŏk diē-sié, ă-piéng sê siŏh cṳ̄ng niông nè̤ng déng-cêng gì iŏk, bók-guó sāi kăh sâ̤, kăh sèu sāi dŭ â̤ siông īng. Gó-chṳ̄ diŏh gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng mâ̤ ūng-hṳ̄ nè̤ng cê-gă kó̤ mā̤, nâ mò̤ â̤ ké̤ṳk dŏng dŭk-pīng mò̤-siū, niĕng cuòi gì nè̤ng iâ ô kō̤-nèng ké̤ṳk niăh lā̤ puáng-hìng.

Gô-dā̤ ă-piéng ké̤ṳk Hók-ciŭ nè̤ng hô̤ lā̤ „hŏng“ (熏 hĕ̤k-ciā 煙), ciŏng-muòng ké̤ṳk nè̤ng siăh ă-piéng gì guāng hô̤ lā̤ „hŏng-guāng“ (熏館 hĕ̤k-ciā 煙館). Bók-guó gĭng-dáng gì „hŏng“ ék-buăng sê cī „hŏng-giāng“ (煙囝) cī siŏh lôi nó̤h, gâe̤ng gô-dā̤ gì é-sé̤ṳ uòng-ciòng mâ̤ siŏh iông.

Cĭng sèu siăh ă-piéng gì nè̤ng sĕ̤ṳ lā̤ gâe̤ng gūi siŏh iông, gó-chṳ̄ ciŏng-uâng gì nè̤ng ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ „ă-piéng-gūi“(阿片鬼).

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]