跳至內容

Hiăng-diê ciā-muói

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ciā-muói

Hiăng-diê ciā-muói (兄弟姐妹) sê cī ô siŏh ciáh -nā̤ iōng chók lì gì nè̤ng. Diŏh dòng-buŏ-giāng diē-sié, duâi gì hô̤ lā̤ ĭ-gŏ̤ (依哥), gŏ̤ (哥) hĕ̤k-ciā hiăng (兄), sá̤ gì hô̤ lā̤ ĭ-diê (依弟) hĕ̤k-ciā diê (弟); cṳ̆-niòng-giāng diē-sié, duâi gì hô̤ lā̤ ĭ-ciā (依姐) hĕ̤k-ciā ciā (姐), sá̤ gì hô̤ lā̤ ĭ-muói (依妹) hĕ̤k-ciā muói (妹).