跳至內容

Cṳ̆-niòng-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lā̤ káh-dièu gì cṳ̆-niòng-giāng.

Cṳ̆-niòng-giāng (諸娘囝) sê dùng-nièng hĕ̤k chĭng-siéu-nièng nièng-lìng găi-dâung gì nṳ̄-gái, iâ â̤-sāi bī sìng-sṳ̆k gì nièng-kĭng nṳ̄-gái.

Diŏh Hók-ciŭ-uâ diē-sié, cṳ̆-niòng-giāng iâ â̤ dé̤ṳng cī siŏh ciáh nè̤ng gâe̤ng ĭ puói-ngēu iōng gì nṳ̄-gái.

Cṳ̆-niòng-giāng buók gáu ék-dêng nièng-lìng, pī-ê̤ṳ giék-huŏng kó̤ lāu, cêu hô̤ nṳ̄-gái, hĕ̤k-chiă cṳ̆-niòng-nè̤ng.

Ìng-kēu tūng-gié[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

2004 nièng, ciòng sié-gái ô chiĕu-guó 10 é gá cṳ̆-niòng-giāng. Tŭng-guó dó̤i iù 18 sié-gī gáu dăng gì ìng-lôi séng bī-liê guăng-chák dáik diŏh giék-lâung, muōi 1050 ciáh dòng-buŏ-giāng chók-sié, cêu ô 1000 ciáh cṳ̆-niòng-giāng chók-sié. Cṳ̆-niòng-giāng sêu gáu-ṳ̆k gì gĭ-huôi bī dòng-buŏ-giāng â̤ ciēu nék-giāng, diē siēu-hŏk gâe̤ng dṳ̆ng-hŏk gì nàng nṳ̄ bī-liê hŭng-biék sê 74%:70% gâe̤ng 65%:59%. Bók-guó gĭng-guó sié-gái gáuk-guók gì nū-lĭk, cê̤ṳ 1990 nièng kăi-sṳ̄ ciā gĭ-huôi gì mâ̤-bìng-dēng ī-gĭng mâing-mâing gēng-ciēu.

Ùng-hŏk[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Cêng sâ̤ siēu-siók dŭ sê iù nṳ̄ ciō-gáe̤k gì cṳ̆-niòng-giāng sì-dâi siā kī. Bī-lâung Jane Eyre có̤-sá̤ sèng-hâiu sêu cêng kŏ̤-ngiŏk, «Ciéng-cĕng gâe̤ng Huò-bìng» (War and Peace) diē-sié gì Natasha gì hŭng-hó cìng-gāng. Iâ ô siēu-siók mièu-siā sìng-nièng nàng-gái dó̤i cṳ̆-niòng-giāng gì ái-cìng, chiông «Lolita».