Huá-hŏk nguòng-só

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Huá-hŏk nguòng-só

Huá-hŏk nguòng-só (化學元素) sê cī sié-gái dâi-dŏng siŏh báh gūi cṳ̄ng gĭ-buōng gĭng-sṳ̆k gâe̤ng hĭ-gĭng-sṳ̆k gì ŭk-cék, dŭ iù siŏh cṳ̄ng nguòng-cṳ̄ cŭ-siàng, muōi siŏh ciáh nguòng-cṳ̄ dâi-dŏng ô siŏh iông só-liông gì cék-cṳ̄, mâ̤ sāi kĕk huá-hŏk huŏng-huák lì hŭng-gā̤.

Gái káng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]