Huák-gôi

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Huák-gôi

Huák-gôi (法櫃, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: אָרוֹן הָבְּרִית) sê gū-dâi Ī-sáik-liĕk mìng-cŭk gì séng-ŭk, sê siŏh ciáh gôi-gôi, diē-sié ĕng gì sê Mò̤-să̤ téng Ià-huò-huà Siông-dá̤ hŭ-ái dáik gáu gì Sĕk Gái.