Huăng-giāng-sṳ̀

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Huăng-giāng-sṳ̀
Huăng-giāng-sṳ̀
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
muòng: Magnoliophyta
gŏng: Magnoliopsida
ā-gŏng: Asteridae
mŭk: Solanales
kuŏ: Solanaceae
sṳ̆k: Solanum
cṳ̄ng: S. tuberosum
Hŏk-miàng
Solanum tuberosum
L.

Huăng-giāng-sṳ̀(番囝薯), sĭk-cié diŏh tĕ̤k “Huăng-giāng-nṳ̀”, sê siŏh cṳ̄ng sĕ̤ng-cī-nuŏk sĭk-ŭk. Huăng-giāng-sṳ̀ kuái-gĕng(塊莖) â̤ siăh.