Huăng-kê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Huăng-kê
Huăng-kê
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
ā-gái: Tracheobionta
muòng: Magnoliophyta
gŏng: Magnoliopsida
ā-gŏng: Asteridae
mŭk: Solanales
kuŏ: Solanaceae
sṳ̆k: Solanum
cṳ̄ng: S. lycopersicum
Hŏk-miàng
Solanum lycopersicum
L.

Huăng-kê (番柿) sê siŏh cṳ̄ng sĭk-ŭk, giék gì guōi â̤ siĕh. Huăng-kê gì guōi sê è̤ng gì, sṳ̆k gì sèng-hâiu â̤ diĕng, muôi sṳ̆k gì sèng-hâiu ê sê sŏng gì.