跳至內容

Huăng-ngṳ̀-kṳ̆

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Huăng-ngṳ̀-kṳ̆
—  Kṳ̆  —
番禺區

Huăng-ngṳ̀-kṳ̆ găk Guōng-ciŭ gì ôi-dé gì ôi-dé
Huăng-ngṳ̀-kṳ̆ găk Guōng-ciŭ gì ôi-dé gì ôi-dé
Huăng-ngṳ̀-kṳ̆ găk Guōng-ciŭ gì ôi-dé
Guók-gă  Dṳ̆ng-guók
Sēng Guōng-dĕ̤ng (廣東)
Chê Guōng-ciŭ (廣州)
Miêng-cék
 - Dŭ-liāng 530 km2
Ìng-kēu (2018)
 - Dŭ-liāng 2,658,400 nè̤ng
Uōng-câng www.panyu.gov.cn

Huăng-ngṳ̀-kṳ̆ (番禺區), sê Guōng-dĕ̤ng-sēng Guōng-ciŭ-chê gì siŏh ciáh Kṳ̆(區).

Lĭk-sṳ̄ (歷史)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Hèng-céng Dăng-ôi (行政單位)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Dê-lī gâe̤ng Ké-hâiu (地理共氣候)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gĭng-cá̤ (經濟)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ùng-huá Ngṳ̄-ngiòng (文化語言)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Ngiê-sŭk (藝術)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Lṳ̄-iù (旅遊)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Gáu-ṳ̆k (教育)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu (參考資料)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  •  廣州市地方誌編纂委員會(1998).《廣州市・卷二 自然地理志、建置志、人口志、區縣概況》.廣州市:廣州出版社 ISBN 7-80592-607-7

Ngiê-dāu lièng-ciék (外斗鏈接)[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Wikimedia Commons diē-sié ô gâe̤ng Huăng-ngṳ̀-kṳ̆ ô-găng-guó gì nô̤i-ṳ̀ng.