Huăng-sṳ̀

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
?Huăng-sṳ̀
Huăng-sṳ̀ gì gṳ̆ng
sĕng-ŭk hŭng-lôi
gái: Plantae
muòng: Magnoliophyta
gŏng: Magnoliopsida
mŭk: Solanales
kuŏ: Convolvulaceae
sṳ̆k: Ipomoea
cṳ̄ng: I. batatas
Hŏk-miàng
Ipomoea batatas
Linnaeus

Huăng-sṳ̀(番薯), sĭk-cié diŏh tĕ̤k “Huăng-nṳ̀”, sê siŏh cṳ̄ng dŏ̤-nièng-sĕng(多年生) gì sĕ̤ng-cī-nuŏk sĭk-ŭk. Cī cṳ̄ng sĭk-ŭk gì gṳ̆ng(根) â̤ siĕh.