Ià-lô-sák-lēng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Ià-lô-sák-lēng (耶路撒冷) sê Dṳ̆ng-dĕ̤ng gì siŏh ciáh siàng-chê, iâ sê Gĭ-dók-gáu, Iù-tái-gáu gâe̤ng Ĭ-sṳ̆-làng-gáu diē-sié gì siŏh ciáh iā dâe̤ng-iéu gì siàng-chê. Gĭng-dáng iù Ī-sáik-liĕk sĭk-cié kóng-cié. Bă-lĕk-sṳ̆-tāng sŏng-buó dó̤i ĭ ô ciō-guòng iĕu-giù.