跳至內容

Ià-lô-sák-lēng Siông-dá̤-dâing

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Ià-lô-sák-lēng Siông-dá̤-dâing

Ià-lô-sák-lēng Siông-dá̤-dâing (耶路撒冷上帝殿, Hĭ-báik-lài-ngṳ̄: בית המקדש) sê gū-dâi Ī-sáik-liĕk dê-ôi có̤i gŏ̤ gì Siông-dá̤-dâing, dò̤ lì buái Ià-huò-huà Siông-dá̤. Gĭng-dáng ciā dâing ī-gĭng mò̤ lāu, dê-huŏng găk Ià-lô-sák-lēngIèng-dīng Chĭng-cĭng-sê [en].