跳至內容

Ièu-cŭk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Ièu-cŭk (瑤族) sê Dĕ̤ng-nàng Ā gì siŏh ciáh mìng-cŭk, iâ sê Dṳ̆ng-guók guăng-huŏng giĕ-dêng gì „Dṳ̆ng-huà Mìng-cŭk“ cĭ ék.

Ièu-cŭk gōng Ièu-ngṳ̄.