Iòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Iòng kō̤-nèng cī:

  1. , chăng-kō̤ Iòng (dông-ŭk)
  2. , chăng-kō̤ Iòng (gĭng-sṳ̆k)
  3. , chăng-kō̤ Dâi-iòng
  4. , chăng-kō̤ Iòng (ŭk-lī hiêng-chiông)


Cuòi sê 1 bĭh ô gì-ngiê gì nô̤i-ṳ̀ng.
Nṳ̄ nâ sê téng sié-nó̤h lièng-giék lièng gáu cŭ-uái, kī-dâe̤ng nṳ̄ dó̤i-chiū siŭ-gāi lâ hiā lièng-giék, niông ĭ lièng gáu ciáng-káuk gì dèu-mĕ̤k hŭ-uái kó̤.