Dâi-iòng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Dâi-iòng

Dâi-iòng(大洋) sê cī dê-giù biēu-méng miêng-cék iā duâi gì gèng-cūi-kṳ̆. Dâi-iòng găk dâi-lṳ̆k biĕng-dău gì hī siŏh buô-hông gèng-cūi-kṳ̆ hô̤ lā̤ hāi.

Áng diòng-tūng gì guăng-diēng, sié-gái gà̤-dēng gì ô 4 ciáh dâi-iòng: Éng-dô-iòng, Dâi-să̤-iòng, Tái-bìng-iòng gâe̤ng Báe̤k-bĭng-iòng. 2000 nièng, guók-cié cūi-ùng dê-lī cŭ-cék bô ciŏng Nàng-gĭk-ciŭ hô-gê̤ṳng gì gèng-cūi-kṳ̆ téng gūi dâi-iòng diē-sié buŏng chók lì, biéng siàng dâ̤ 5 ciáh dâi-iòng, hô̤ lā̤ Nàng-bĭng-iòng.

Hāi gâe̤ng dâi-iòng tŭng-chĭng hāi-iòng. Dê-giù biēu-méng 71% gì miêng-cék sê hāi-iòng. Găk hāi-iòng dâi-dŏng, iòng gì miéng-cék ciéng 89%.

Sṳ̆k-ngṳ̄[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  • Iòng-dŏng-diè, ô-lī-kó̤. (洋當池,霧裡去)