Kāng-muòng-giāng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Kāng-muòng-giāng

Chŏng(窓 hĕ̤k-ciā 窗), sê chió chiòng-biáh gà̤-dēng gì siŏh cṳ̄ng dò̤ lā̤ tŭng hŭng táu ké hĕ̤k-ciā niông bùng-găng biéng guŏng gì dâe̤ng dâe̤ng. Ék-buăng lì gōng nè̤ng â̤ găk chŏng hŭ-uái kī siŏh ciáh gâe̤ng muòng siŏh iông gì nó̤h, cuòi cêu sê Kāng-muòng(檻門), iâ hô̤ lā̤ kāng-muòng-giāng(檻門囝).