Kă-âu-dăng

Lài-nguòng: Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Kă-âu-dăng

Kă-âu-dăng (骹後𩨑) sê nè̤ng sĭng-tā̤ gì siŏh ciáh buô-ôi, cêu sê gâe̤ng kă-tōi-giāng lièng diŏh siŏh-dŏi gì hī ciáh dê-huŏng.