Kăi-nguòng-sê

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋

Kăi-nguòng-sê (開元寺) sê Hók-ciŭ gì siŏh ciáh miêu, găk Gū-làu-kṳ̆. Ĭ iâ sê gĭng-dáng Hók-ciŭ có̤i gū-lō̤ gì siŏh ciáh miêu, lĭk-sṳ̄ ô 1500 nièng hī māng dòng.