Kŭ-chèng-uâ

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Kŭ-chèng-uâ (古田話) sê Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì siŏh cṳ̄ng huŏng-ngiòng, sṳ̆k Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Nàng-piéng. Sāi gì nè̤ng ciō-iéu diêu diŏh Nìng-dáikKŭ-chèng.

Kŭ-chèng-uâ gâe̤ng Hók-ciŭ-uâ ô bī-gáu mìng-hiēng gì chă-biék, bók-guó sāi lâng cṳ̄ng huŏng-ngiòng gì nè̤ng bī-gáu ṳ̀ng-ê hô-siŏng tiăng huôi-é.

Bìng-nàng nè̤ng gōng gì Bìng-nàng-uâ gâe̤ng Hók-chiăng-uâ chă-mâ̤-kó̤-huông. Lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng Bìng-nàng sê sṳ̆k Kŭ-chèng guāng gì, gó-chṳ̄ ô gì nè̤ng ciŏng Bìng-nàng-uâ gâe̤ng Kŭ-chèng-uâ hông-siŏh-dŏi cà̤ hô̤ lā̤ „Kŭ-chèng-uâ“.