Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Nàng-piéng

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Nàng-piéng (閩東語南片) iâ hô̤ lā̤ Âu-guăng-piéng (侯官片), sê Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ gì siŏh ciáh huŏng-ngiòng piéng-kṳ̆. Ciā piéng-kṳ̆ gì huŏng-ngiòng ciō-iéu diêu diŏh Mìng dṳ̆ng sĕk ék, iâ cêu sê Mìng-gĕ̤ng dṳ̆ng-hâ-iù gáu ĭk-hāi-kāu gì dê-kṳ̆: bău-guák Hók-ciŭ chê-kṳ̆, Bìng-nàng, Kŭ-chèng, Lò̤-nguòng, Lièng-gŏng, Mìng-chiăng, Mìng-âu, Diòng-lŏ̤h, Īng-tái, Hók-chiăng, Bìng-tàng.

Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Nàng-piéng gì dâi-biēu huŏng-ngiòng sê Hók-ciŭ-uâ. Ngièng-gák lì gōng, Hók-ciŭ-uâ nâ cī Hók-ciŭ chê-kṳ̆ sāi gì hī ciáh huŏng-ngiòng. Bók-guó, guōng-ngiê siông gì Hók-ciŭ-uâ iā â̤ dé̤ṳng cī gó̤-lòng ciáh Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Nàng-piéng gì huŏng-ngiòng.

Nìng-dáik-uâ nguòng-lài sê sṳ̆k Báe̤k-piéng gì, gĭng-dáng ī-gĭng gāi siàng sṳ̆k Nàng-piéng lāu.

Huŏng-ngiòng[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]