Karakalpak-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Karakalpak-ngṳ̄
Qaraqalpaq tili, Қарақалпақ тили, قاراقالپاق تىلى
Huák-nguòng guók  Uzbekistan
 Kazakhstan
 Turkmenistan
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
58 uâng
ngṳ̄-hiê
Turkic ngṳ̄-cŭk
  • Karakalpak-ngṳ̄
ùng-cê hiê-tūng Ā-lá-báik cê-mō̤
Lá-dĭng cê-mō̤
Kyril cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng

 Uzbekistan

ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-2 kaa
ISO 639-3 kaa
Glottolog kara1467
Ciā ùng-ciŏng bău-guák IPA hù-hô̤. Nâ-sê mò̤ siŏng-guăng cê-hìng ciĕ-tì, nṳ̄ kō̤-nèng â̤ káng diŏh ông-hô̤, huŏng-kuŏng hĕ̤k-ciā gì-tă hù-hô̤, mò̤-niĕ-ài hiēng-sê Unicode cê-hù. Chiāng nṳ̄ káng Help:IPA.

Karakalpak-ngṳ̄Turkic ngṳ̄-cŭk gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng. Gĭng-dáng sié-gái gà̤-dēng gōng ciā uâ gì chă-bók-dŏ̤ ô 58 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]