Turkmenistan

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
跳至導覽 跳至搜尋
Turkmenistan
Türkmenistan
Түркменистан
Flag of Turkmenistan.svg Coat of Arms of Turkmenistan.svg
hŭi-ciŏng
guók-gŏ̤:
Garaşsyz Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni
State Anthem of Independent, Neutral Turkmenistan

cê̤ṳ-iòng dê-lī
(sĭk-cié kóng-cié)
Turkmenistan gì sū-câi.
Turkmenistan gì sū-câi.
Siū-dŭ Ashgabat
Có̤i duâi siàng-chê Ashgabat
Miêng-cék
  • guók-tū miêng-cék 491,210 km2 sié-gái dâ̤ 53rd miàng
sì-kṳ̆ UTC+5
Ìng-mìng sĕng-huák
guăng-huŏng ngṳ̄-ngiòng Turkmen-gí[1]
Tŭng-ê̤ṳng ngṳ̄-ngiòng Ngò̤-lò̤-sṳ̆-ngṳ̄
ìng-kēu
  • ìng-kēu: 5,171,943[2] nè̤ng 2014 nièng gŭ-gié, sié-gái dâ̤ 117th miàng
Céng-dê ùng-huá
céng-dê cié-dô Unitary dominant-party presidential republic
liāng-dô-ìng
gĭng-cá̤ sĭk-lĭk
huó-bê dăng-ôi Turkmen new manat
GDP (mìng-ngiê siông gì) $35.398 billion[3] (2016 nièng)
GDP (PPP) $93.271 billion[3] (2016 nièng)
ìng-gĭng GDP (mìng-ngiê siông gì) $6,479[3](2016 nièng)
ìng-gĭng GDP (PPP) $17,072[3] (2016 nièng)
HDI 0.688(2014 nièng)
Guók-gă cṳ̆-lâiu
guók-gă dâi-hô̤ TKM
guók-cié ṳ̆k-miàng sáuk-siā .tm
guók-gă diêng-uâ kṳ̆-hô̤ +993

TurkmenistanDṳ̆ng Ā gì siŏh ciáh guók-gă.

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. https://www.constituteproject.org/constitution/Turkmenistan_2008.pdf
  2. Department of Economic and Social Affairs Population Division. World Population Prospects, Table A.1 (PDF). 2008 revision. United Nations. 2009 [12 March 2009]. 
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 Turkmenistan. International Monetary Fund. [2 June 2016].