Kleopatra 7-sié

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kleopatra 7-sié

Kleopatra 7-sié (Hĭ-lé-nà̤-ngṳ̄: Κλεοπάτρα Θεἁ Φιλοπάτωρ, Lá-dĭng-ngṳ̄: Cleopatra VII Philopator, s 69 n. - s. 30 n. 8 ng. 12 h.) sê Ăi-gĭk Ptolemaios Uòng-dièu có̤i-hâiu siŏh ciáh guók-uòng, sèng 51 nièng gáu sèng 30 nièng câi-ôi.

Sèng 30 nièng, Ăi-gĭk ké̤ṳk Lò̤-mā Gê̤ṳng-huò-guók miĕk lâi, ĭ cê̤ṳ-sák.