跳至內容

Kuàng-gīng Kuŏ-hŏk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Kuàng-gīng Kuŏ-hŏk (環境科學) sê dê-giù kuŏ-hŏk gâe̤ng sĕng-ŭk-hŏk â-dā̤ gì siŏh cṳ̄ng ciŏng-muòng sāi kuŏ-hŏk huŏng-huák ngiĕng-géu â̤ īng-hiōng nè̤ng (儂) gâe̤ng gì-tă sĕng-ŭk găk dê-giù diē-sié gì kuàng-gīng gì ĭng-só gì hŏk-kuŏ.