跳至內容

Kuóh-dà̤-ké̤ṳk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Kuóh-dà̤-ké̤ṳk (曲蹄曲), sê lièng-gă sùng-mìng gì diòng-tūng mìng-gŏ̤, sāi Bàng-uâ chióng. Hìng-sék ciō-iêu buŏng „buàng-sĭ“ (盤詩) gâe̤ng „chióng hô̤-nièng-gŏ̤“ (唱賀年歌) lâng-cṳ̄ng.

Hìng-sék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Duăng-ngū Chāi-lèng Gŏ̤[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

Duăng-ngū Chāi-lièng
Hók-ciŭ-ngṳ̄ Gŏ̤-ké̤ṳk Hiĕk-huôi (福州語歌曲協會) Lâi Dūng-huŏng (賴董芳) gŏng-gé̤ṳ Hók-ciŭ mìng-sṳ̆k ciŏng-gă Huŏng Bīng-gié (方炳桂) làu-giâ gì liŏh-ĭng gāi-biĕng gì «Duăng-ngū Chāi-lièng» (端午採蓮)[1]

Chiū páh lò̤-gū hióng lièng tiĕng,
(手拍鑼鼓響連天)
Duăng-ngū chāi-lèng câi gă̤-biĕng;
(端午採蓮在街邊)
Ék-ciĕ buò-ngái muòng-cièng chák,
(一枝蒲艾門前插)
Dé̤ṳk-niŏh guōi-cáe̤ng sé-gáe̤k ciĕng.
(竹箬裹粽四角尖)[1]

Chăng-kō̤ cṳ̆-lâiu[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]

  1. 1.0 1.1 賴董芳推出福州語歌曲《端午採蓮》. 福州晚報. 2019-06-04 —tŭng-guó 每日頭條.