跳至內容

Kurów

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Kurów

Kurów (Pŏ̤-làng-ngṳ̄: Kurów) sê Pŏ̤-làng dĕ̤ng-nàng-sié gì siŏh bĭh gâing-ék, ôi-dé kiăk Puławy gâe̤ng Lublin dài-dŏng. Kurów sê Lublin hèng-chéng-kṳ̆ gì dê-sū, mū-lióh ô 2804 nè̤ng dêu cī. Cŭ-uái ô puòi-mò̤ gâe̤ng puòi-gáh cié-pīng gĕ̤ng-chiōng.

Găk 16 sié-gī, Kurów sê siŏh bĭh Diōng-lō̤ gáu-huôi dṳ̆ng-sing, cĭng sâ̤ Pŏ̤-làng Hiăng-diê-huôi gáu-iū diŏh cī dêu. 1660 nièng, dŏ̤-só gṳ̆-mìng tuák gáu, guōi hông Arius gáu-puái. 1795 nièng, Pŏ̤-làng hŭng-liĕk uòng, Kurów gâe̤ng Ó̤-dê-lé Dá̤-guók tūng-biáng. Dâ̤ nê ché̤ṳ sié-gái ciéng-cĕng kŭi páh sèng-hâiu, Kurów sêu gáu Dáik-guók Kŭng-dṳ̆ng buô-dôi gì hŭng-cá, siŏh cô̤ bìng-mìng ĭ-iêng gâe̤ng cá go̤. Sié lā̤ Dáik-guók nè̤ng diŏh cŭ-uái siék-lĭk lâng bĭh cék-dṳ̆ng-iàng, siŏh bĭh Iù-tái-nè̤ng cuŏng-kṳ̆.