跳至內容

Lá-hô-ngṳ̄

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lá-hô-ngṳ̄
Ladhof
Tĕ̤k-ĭng /lɑ53xo11/
Huák-nguòng guók  Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók
 Miēng-diêng
Sāi-ê̤ṳng dê-kṳ̆ Hùng-nàng
mū-ngṳ̄
sāi-ê̤ṳng-ciā
65 uâng
ngṳ̄-hiê
ùng-cê hiê-tūng Lá-dĭng cê-mō̤
Guăng-huŏng dê-ôi
guăng-huŏng
ngṳ̄-ngiòng
 Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók Mâing-lièng Tái-cŭk Lá-hô-cŭk Cê̤ṳ-dê-ciŭ
ngṳ̄-ngiòng dâi-mā
ISO 639-3 gáuk-cṳ̄ng dâi-mā:
lhu – 拉祜語
lhi – 拉祜西語
lkc – 苦聰語

Lá-hô-ngṳ̄(拉祜語, Ladhof), sê diŏh Dṳ̆ng-guók Hùng-nàng gâe̤ng Miēng-diêng dê-kṳ̆ tŭng-hèng gì siŏh cṳ̄ng ngṳ̄-ngiòng, ĭk sê Lá-hô-cŭk nè̤ng gì mū-ngṳ̄, gōng ciā uâ gì dŭ liāng ô 65 uâng nè̤ng.

Nguôi-buô Lièng-giék[Siŭ-gāi | Gāi nguòng-mā]