Lè̤ng-kéng Huòng-dá̤

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lè̤ng-kéng Huòng-dá̤

Mìng Mŭk-cŭng (明穆宗, 1537 n. - 1572 n.), miàng Ciŏ Câi-Hâiu (朱載垕), sê Mìng-dièu gì siŏh ciáh huòng-dá̤, 1566 nièng gáu 1572 nièng câi-ôi. Nièng-hô̤ Lè̤ng-kéng, gó-chṳ̄ ké̤ṳk nè̤ng hô̤ lā̤ Lè̤ng-kéng Huòng-dá̤ (隆慶皇帝). Ĭ sê Gă-cêng Huòng-dá̤ gì giāng.