Lêng Gié-hĕk

Chók-cê̤ṳ Wikipedia

Chăng-kō̤ Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ Háng-cê gì bēng-buōng. / 參考閩東語漢字其版本。


Lêng Gié-hĕk

Lêng Gié-hĕk (令計劃, 1956 nièng 10 nguŏk 22 hô̤ –  ), Săng-să̤ Bìng-lṳ̆k nè̤ng, sê Dṳ̆ng-huà Ìng-mìng Gê̤ṳng-huò-guók gì siŏh ciáh céng-dê-gă, iâ sê Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng gì dōng-nguòng.

Ĭ téng 2007 nièng kăi-sṳ̄ sê Dṳ̆ng-guók Gê̤ṳng-sāng-dōng Dṳ̆ng-iŏng bâing-gŭng-tiăng (中國共產黨中央辦公廳) gì ciō-êng. Bók-guó ĭ gì giāng găk 2012 nièng chók chiă-huô sī lō̤ ī-hâiu, ĭ găk céng-dê gà̤-dēng sék-sié, diêu kó̤ có̤ Dṳ̆ng Gê̤ṳng Dṳ̆ng-iŏng Tūng-ék Ciéng-siáng Gĕ̤ng-cáuk-buô (中共中央統一戰線工作部) gì buô-diōng.

2014 nièng 12 nguŏk 22 hô̤, Gī-giēng-ūi (紀檢委) sŏng-buó, Lêng Gié-hĕk siĕk-hièng (涉嫌) ngièng-dâe̤ng ùi-gī (嚴重違紀), Gī-giēng-ūi ī-gĭng kăi-sṳ̄ diêu-că ĭ.