跳至內容

Lò̤-mā Dá̤-guók

Chók-cê̤ṳ Wikipedia
Lò̤-mā Dá̤-guók

Lò̤-mā Dá̤-guók (羅馬帝國, Lá-dĭng-ngṳ̄: Imperium Romanum) sê Gū Lò̤-mā lĭk-sṳ̄ gà̤-dēng gì siŏh ciáh dá̤-guók, iù Augustus diŏh sèng 27 nièng gióng-lĭk. Siū-dŭ găk gĭng-dáng É-dâi-léLò̤-mā.

Ciā guók-gă diŏh 330 nièng hŭng-liĕk siàng dĕ̤ng, să̤ lâng ciáh guók-gă. Să̤ Lò̤-mā Dá̤-guók gì siū-dŭ gô sê diŏh Lò̤-mā; Dĕ̤ng Lò̤-mā Dá̤-guók gì siū-dŭ diŏh Constantinopolis, iâ cêu sê gĭng-dáng Tū-ī-gìIstanbul.

476 nièng, Să̤ Lò̤-mā Dá̤-guók miĕk-uòng. 1453 nièng, Constantinopolis ké̤ṳk Osman Dá̤-guók páh giâ lì, Lò̤-mā Dá̤-guók ciáng-sék miĕk-uòng.